ednokratni-shetovodni-услуги-и-konsultasii

Консултации и други еднократни счетоводни услуги

 

Консултации

линия

 

Консултации с времетраене до 30 минути

20 лева 

Консултации с времетраене до 1 час 

40 лева 

Изготвяне на документи

линия

 

По обслужване на трудови договори:

По обслужване на граждански договори:

 

трудова книжка

 

 • Изготвяне на документи за назначаване или прекратяване на трудов договор – 50 лв.
 • Съставяне на ведомост за заплати, вкл. изчисляване на заплати, осигуровки и данъци (на едно лице за  месец) – 40 лв.
 • Изготвяне на Декларация образец 1 (на едно лице за  месец)  – 20 лв.
 • Изготвяне на Декларация образец 6 (на една фирма за месец) – 20 лв.
 • Комбинирана услуга „Трудов договор” (обхващаща всички услуги във връзка с трудов договор на едно лице за един месец) -100 лева

 

 

граждански договори

 

 

 

 • Изготвяне граждански договор – 30 лв.
 • Попълване на документи за изплатено възнаграждение по граждански договор – 20 лв.
 • Изготвяне на Декларация образец 1 – 20 лв.
 • Комбинирана услуга „Граждански договор” (обхващаща всичко описано по-горе) -70 лева

За клиенти по договор за счетоводно обслужване

линия

 

Трудови и осигурителни консултации и документи

(само за клиенти на абонаментно обслужване, включена в абонаментната такса до 1/4 час месечно)

 

 • По  изготвяне на граждански и трудови договори
 • По ежемесечно подаване на справки в националния осигурителен институт (НОИ)
 • По подготовка на ведомости за заплати, фишове за изплатени суми и хонорар сметки
 • Във връзка с ревизии на НОИ
 • Консултации относно задължителното и доброволно допълнително пенсионно осигуряване и сключване на договори
 • По подготовка за подаване на документи в бюрата по труда
 • По ежемесечни преводи на средства за здравни и осигурителни вноски

Данъчни консултации и документи

(само за клиенти на абонаментно обслужване, включена в абонаментната такса до 1/4 час месечно)

 

 

 • Във връзка с кандидатстване за кредити пред кредитни институции
 • По  обжалване на данъчни и ревизионни актове
 • Във връзка с регистрация и пререгистрация на фирми
 • Във връзка с  регистрация  по ЗДДС
 • По повод разясняване на данъчни и регистрационни ангажименти на задължени лица
 • По намаляване на данъчната тежест

Консултации извън включените в абонамента

(само за клиенти на абонаментно обслужване, които са използвали изцяло месечните квоти за консултации, включени в месечната такса)

 

 

Консултации с времетраене до 30 минути, извън включените в абонаментната такса

  15 лева

 

Консултации с времетраене до 1 час, извън включените в абонаментната такса

  30 лева