Регистрация на фирми

Регистрация на фирми: ЕООД, ООД, ЕТ

Регистрация по ЗДДС

линии

 Тези услуги временно не се предлагат !!! 

      Запознайте се с нашите предложения за регистрация на фирми, както и със специалното ни предложение за безплатно изготвяне на документи по регистрацията при сключен договор за счетоводно обслужване.

    Какъв вариант на бизнес структура ще изберете – решавате сами. Ние сме се постарали да предоставим основната информация за предимствата и недостатъците на различните варианти тук.

 

Регистрация на Едноличен търговец (ЕТ)

100  лева
с включени държавни такси

 

Регистрация на фирми по ЗДДС

60  лева
за подаване на документи по ел. път

 

 
Регистриране на фирма на чуждестранно физическо лице

330  лева
с включени държавни такси

 

 
Регистриране на Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)

200  лева
с включени държавни такси

 

Специално предложение

 

Безплатно Изготвяне на Документи за регистрация на нови Фирми, които желаят да сключат с кантората договор за абонаментно счетоводно обслужване.

 

Регистриране на Дружество с ограничена отговорност (ООД)

 

230  лева
с включени държавни такси