НСИ липса на дейност

 

липса на дейност

Срок: 30 юни

 

СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ И ДЕКЛАРАЦИИ

Подаване на декларация за липса на дейност в статистика (НСИ)

линии

 

В допълнение към подаването на пакета от документи към Търговския регистър, дружествата имат задължение да обявят факта, че не извършват дейност и към Националния статистически институт, като подадат декларация по образец.

Декларацията може да се подаде на имейл адрес (подписана, подпечатана и сканирана) или в съответните териториални структури на НСИ на хартиен носител, а срокът за това е до 30-ти юни.

 

Предлагаме подаване на декларацията за липса на дейност в Националния статистически институт по електронен път.

 

Цена: 15 лева