Кантората предлага счетоводни услуги в София. Най-популярната наша услуга е "счетоводно обслужване на фирми". Абонаментното счетоводство на фирми включва: обработка и деклариране на ДДС, интрастат, трудови и граждански договори, заплати и осигуровки, годишни финансови отчети, годишни данъчни декларации, консултации.

"СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ", "СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ", "СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМИ", ,

"ЦЕНА НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ", "ЦЕНА НА АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ"

"СЧЕТОВОДНА КАНТОРА", "СЧЕТОВОДНА ФИРМА", "СЧЕТОВОДНА КЪЩА