Запитване за цена за счетоводно обслужване


                 Моля, попълнете изискващите се от формуляра полета за да можем да изградим представа за обема и сложността на дейността на фирмата, по повод на която изпращате настоящото запитване! 

                 На база на изпратената информация, ние ще изчислим базова цена за търсената от Вас услуга, ще  изготвим и ще Ви изпратим конкретна оферта. 

                 Моля, имайте предвид, че тази бланка е предназначена за запитвания, отнасяща се до обслужване на малки фирми с еднотипна дейност.

                 За фирми със значителен документооборот, няколко типа дейности и/ или допълнителни изисквания към обслужването - би следвало разполагаме с повече информация, поради което е далеч по-удачно да се видим и обсъдим по-детайлно конкретните параметри.


 

Впишете име и фамилия
Впишете Вашата позиция във фирмата, за която изпращате запитването
Впишете имейла, на който желаете да Ви бъде изпратена оферта
Впишете името на фирмата за която правите запитване
Маркирайте вярното твърдение
Маркирайте вярното твърдение
Моля, посочете дейностите, които развивате. Пример: магазин за облекла, пицария, транспортни услуги и т.н.
бр.
Впишете броя на банковите сметки в лева, с които оперирате ежемесечно
бр.
Впишете броя на банковите сметки във валута, с които оперирате ежемесечно
бр.
Приблизителен средномесечен брой
бр.
Приблизителен брой на наличните дълготрайни активи
бр.
Впишете броя на използваните касови апарати
бр.
Впишете броя на функциониращите обекти
бр.
Впишете броя на персонала, вкл. назначените по трудов договор в отпуск по майчинство, граждански договори, договори за управление и самоосигуравящи се лица
бр.
Приблизителен средномесечен брой
Маркирайте вярното твърдение
Може да маркирате няколко от посочените опции, но имайте предвид, че в този случай се налага да предоставите и допълнителна информация относно параметрите на допълнителната услуга (периодичност, обем и др.).
Маркирайте вярното твърдение