ЦЕНИ - ИЗГОТВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДЕЙНОСТ И КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Изготвяне  на декларация и комплект документи за липса на дейност за 1 фирма 30 лева
Изготвяне  на декларация и комплект документи за липса на дейност за 2 фирми 50 лева
Изготвяне  на декларация и комплект документи за липса на дейност за 3 фирми 65 лева 
Изготвяне  на декларация и комплект документи за липса на дейност за над 3 фирми по договаряне

 

За декларирането не се заплаща допълнително държавна такса.