Агрегатор на източници

Политика по защита на личните данни в НАП

Актуално - 28. May 2018 - 0:00

Съобразно изискванията на влезлия в сила Общ регламент за защита на личните данни на ЕС, Национална агенция за приходите е предприела мерки за гарантиране на сигурността при обработването на лични данни на клиентите си. В тази връзка е публикувана актуална Политика за защита на личните данни.

Утвърдената Политика може да видите и в рубрика "Основни документи".

От днес проверяваме здравния си статус с втори идентификатор

Актуално - 23. May 2018 - 0:00

От 23 май 2018 г. гражданите ще правят справка за здравноосигурителния си статус освен с ЕГН и с въвеждането на дата на раждане. Промяната се налага поради влизането в сила на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата и обработването на лични данни.

Чрез електронна услуга на НАП „Здравен статус“ гражданите могат да проверят и периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски. Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Пламен Димитров е новият заместник изпълнителен директор на НАП

Актуално - 15. May 2018 - 0:00

Пламен Димитров, който до момента изпълняваше длъжността заместник-директор на дирекция „Контрол“ в Централно управление на НАП, е назначен от министъра на финансите за заместник изпълнителен директор. Ресорът на г-н Димитров включва дирекциите „Контрол“, „Фискален контрол“, „Управление на риска“, „Централно звено за връзка“ и „Интрастат“.

„Необходим ни е силен тласък в контролната дейност, който да я направи по-ефективна. Звената УР, ЦЗВ Интрастат имат значителен аналитичен потенциал, с който да се откриват несъответствия и нарушения на закона, като по този начин подпомагаме контролната дейност на Агенцията“, каза при представянето на новия си заместник изпълнителният директор на Агенцията Галя Димитрова и допълни, че очаква нови идеи и решимост от целия екип.

Пламен Димитров е с дългогодишен опит в системата на приходната администрация. Бил е началник на отдел „Контрол“ в Перник. По-късно, през 2007 г., е главен експерт по приходите в отдел „Управление на изпълнението“ в ЦУ на НАП. От юни 2012 г. е началник на отдел „Контрол“ в ТД на НАП "Големи данъкоплатци и осигурители", а от 2013 г. е назначен за заместник-директор на дирекция „Контрол“ в ЦУ на НАП.

Данъчната кампания приключи успешно

Актуално - 30. April 2018 - 0:00

Кампанията за деклариране на доходите на физическите лица приключи в офисите на НАП. Подадени са над 500 000 декларации. Приблизително половината от тях са изпратени по интернет, подписани с електронен подпис или с безплатния персонален идентификационен код - ПИК. От НАП отчитат сериозно повишаване на интереса към е-подаването на декларации от физическите лица.

Системата за онлайн деклариране ще продължи да работи до полунощ, а Централна поща в столицата приема декларации до 20,00 ч. на 30 април.

„Всяка втора декларация за доходите е получена онлайн тази година. Интересът към е-услугите на НАП е разбираем, тъй като те спестяват разходи и време както на гражданите, така и на администрацията“, коментира по повод края на кампанията Боряна Георгиева, директор „Обслужване“ в НАП

Страници

Subscribe to * СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ СОФИЯ * Счетоводно обслужване на фирми *                    Счетоводна кантора "КОСТЕЛ" съвкупност от новини