Агрегатор на източници

Стотици инспектори на НАП започват проверки по Черноморието

Актуално - 2. July 2018 - 0:00

Данъчните ще извършат над 25 000 скрити и явни проверки през сезона

Стотици данъчни инспектори, съвместно с други държавни органи, започват лятната контролна кампания по Черноморието. Над 25 000 проверки предстоят от утре до края на туристическия сезон, с основен акцент отчитането на обороти и издаване на касови бележки. От НАП припомнят, че и през тази година неиздаването на касова бележка се санкционира незабавно със запечатване на търговския обект, освен обичайната глоба, но основната цел на проверяващите е да насърчат доброволното спазване на данъчните изисквания.

 От приходното ведомство отново ще използват дистанционната връзка на всеки касов апарат със сървърите си, за да откриват рискови търговци, чиито продажби значително се различават от обичайните.

Освен хотели, ресторанти, барове, магазини, паркинги и други търговски обекти, на мониторинг ще бъдат подложени борси и тържища, които снабдяват хотелите с храни и напитки, допълват от НАП. В проверките, които ще обхванат цялото Черноморско крайбрежие, а не само големите курорти, ще участват инспекторите на звеното „Фискален контрол“. Част от проверките ще са на принципа „таен клиент“, но едновременно с това ще патрулират и съвместни екипи на НАП и правоохранителните органи с отличителни знаци.

Сигнали за неиздаване на касови бележки и данъчни нарушения могат да се подават на телефона на НАП 0700 18 700 или по електронна поща на infocenter@nra.bg.

„Главната ни задача е да подобрим данъчното поведение на търговците по Черноморието. Това, че ще изпратим екипи там обаче не значи, че ще нарушим качеството на контролната дейност във вътрешността на страната. Разполагаме с близо 800 души и добри софтуерни инструменти за целта“, каза по повод на започващата контролна кампания на НАП директорът на „Фискален контрол“ Спас Шишков.     

НАП проверява 290 души с големи разходи, но без никакви доходи

Актуално - 29. June 2018 - 0:00

Инспекторите на НАП започват проверки на 290 души, които са извършили разходи за минали години над 50 000 лв., но едновременно с това нямат никакви официално декларирани доходи. Общото между всички, на които са възложени проверки е, че са се осигурявали върху минималния осигурителен доход, но дори не са подали данъчна декларация за доходите, поясняват от НАП. Едновременно с това тези физически лица са извършили значителни разходи –50 000 лв. за година.

Инспекторите на НАП ще  изследват източниците на доходи в семействата на проверяваните, както и издръжката на домакинствата и разходите им. Ако бъдат установени несъответствия между имущество и доходи, ще бъдат възложени данъчни ревизии за последните 5 години, допълват от приходната администрация.

„Тези 300 случая са най-очевидните несъответствия между официален доход и разходи на домакинствата. Освен тях има и други физически лица, чието имущество е повече от декларираните приходи, които също ще бъдат проверени“, каза по повод контролните мерки заместник-изпълнителният директор на НАП Пламен Димитров.

Публикуван е Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2018 г.

Актуално - 28. June 2018 - 0:00

Публикуван е Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2018 г. С документа приходната администрация цели да улесни фирмите, както и служителите на НАП, при прилагането на действащото данъчно законодателство.

В Наръчника са отразени промените в Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) за 2018 г., като документът е допълнен с актуална данъчна практика. Извършена е и актуализация, в съответствие с направени промени в други нормативни актове, имащи отношение към прилагането на ЗКПО.

Наръчникът е полезно помагало за всички клиенти на НАП, които искат да се запознаят със същността, полето на действие и особеностите при прилагането на ЗКПО.

Рубрика Становища, указания, наръчници

Укрити приходи са установени при съвместни проверки на МВР, НАП и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Актуално - 26. June 2018 - 0:00

Значителни укрити приходи са установени в рамките на предприети проверки, в които са участвали служители на отдел „Икономическа полиция“ – ГДНП, колегите им от СДВР и представители на НАП, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Съвместните действия са започнали  преди седмица. Неотчетените продажби са установени след сравнителен анализ на броя обучаващи се за правоспособност за правоуправление на превозни средства, преминали през автошколите и явилите се на изпит  пред  „Автомобилна администрация“.

Според действащото законодателство, всички компании, които провеждат обучение на бъдещи шофьори, са длъжни да водят точна отчетност, включително да подават данни за курсистите в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В приходната агенция е извършено сравнение на броя на обучаемите, допуснати до изпит, със средните пазарни цени и са формирали минимален размер на приходите за всяка от автошколите. Тези данни са сравнени с информацията, подадена от касовите апарати и  финансовите отчетите на фирмите.

Още в първите няколко фирми са открити значителни отклонения и ще бъдат извършени пълни данъчни ревизии за последните 5 години, допълват от НАП.

Предстои възлагането на подобни проверки в целия бранш.

Очаквайте подробности.

Попълнете анкетата на НАП за недекларираните възнаграждения

Актуално - 25. June 2018 - 0:00

Уважаеми клиенти,

Молим Ви да отделите няколко минути от Вашето време за попълването на анкетата на НАП по повод недекларираните възнаграждения или т. нар. "заплата в плик". Анкетата цели да установи какви са причините служителите да се съгласяват техните работодатели да заплащат осигурителни вноски върху по-нисък от действителния размер на работната им заплата. 

Анкетата се провежда в рамките на информационната кампания на НАП "Заплата в плик".

Анкетата можете да попълните тук.

Рекордни постъпления отчете НАП пред Комисията за наблюдение на приходните администрации в Парламента

Актуално - 22. June 2018 - 0:00

Приходите, събрани от Националната агенция за приходите през 2017 г. са близо 19,2 млрд. лв., което е с милиард и половина повече спрямо предходната година, а за последните 3 години увеличението на постъпленията в бюджета, администрирани от НАП достига 5 млрд. лв., отчете пред парламентарната Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова. По думите й увеличението на бюджетните приходи се дължи не само на ръста в икономиката, но и на по-качествената работа на екипа на Агенцията и подобреното доброволно спазване на закона от данъкоплатците. По време на изслушването си в Народното събрание, г- жа Димитрова представи данни за близо двойно по-голямото увеличение на постъпленията от данъци и осигурителни вноски спрямо ръста на БВП и отчете, че 96% от всички декларирани през годината задължения към фиска се внасят доброволно, като паралелно с това се отчита увеличение на събираемостта на просрочени вземания с 10%.

„Основната ни стратегическа цел е да насърчаваме доброволното спазване на закона“, каза в изложението си Галя Димитрова и добави, че фокусът на НАП е върху поведението на клиентите, включително с използването на електронна комуникация и телефонен контакт. През 2017 г. по повод на събиране на закъснели плащания администрацията е комуникирала с над 40 000 души, като  в резултат от телефонните разговори размерът на просрочените задължения е намалял с 64%.

НАП извършва постоянен мониторинг на компании с  големи задължения, стана ясно още на изслушването, като в резултат на лични срещи и постоянното наблюдение от страна на териториалните директори на приходната агенция се отчита намаление на дълга  с 306 млн. лв.

През миналата година НАП е събрала и 230 млн. лв.  от компании, които получават публични средства като обществен поръчки и плащания от държавата, но имат неплатени задължения към бюджета. Сумата, платена по този ред от 2014 г. до края на миналата година е близо 600 млн. лв.

През 2017 г. към стоките с висок фискален риск бяха добавени и горивата, а звеното за фискален контрол е проследило движението на над 1,2 млрд. кг. рискови стоки. Доброто взаимодействие на приходната агенция със структурите на Агенция “Митници“ МВР, Междуведомствения координационен център и Прокуратурата също беше отчетено от ръководството на НАП по време на изслушването.

„Работим за постоянно подобряване на ефективността на НАП, като същевременно се стремим постоянно да намаляваме административната тежест. Благодарим, че оценявате резултатите, които постига екипа на НАП“ каза още Галя Димитрова.

По време на заседанието на парламентарната Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата Галя Димитрова получи и награда за личния си принос в цялостната дейност на Националната агенция за приходите и постигнатите отлични резултати.

Изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова беше наградена от парламентарната Комисия за наблюдение на приходните агенции

Актуално - 22. June 2018 - 0:00

Изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова получи награда за личния си принос в цялостната дейност на Националната агенция за приходите и постигнатите отлични резултати. Наградата бе връчена лично от председателя на комисията Емил Димитров по време на изслушване на ръководителите на приходните ведомства вчера в Народното събрание.

„Горда и удовлетворена съм от резултатите, които екипа на НАП постига. Основната ни стратегическа цел е да насърчаваме доброволното спазване на закона и този подход се оказва много успешен. Ще продължим да работим за постоянно подобряваме на ефективността на Националната агенция за приходите “ каза изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова.

Страници

Subscribe to * СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ СОФИЯ * Счетоводно обслужване на фирми *                    Счетоводна кантора "КОСТЕЛ" съвкупност от новини