ЦЕНИ - СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ

Цената за пълното счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване зависи от обема на документооборота, числеността на персонала и спецификата на дейността Ви. За новосъздадени фирми и фирми с документооборот до 50 документа годишно цената за счетоводното обслужване е от 50 до 80 лева месечно. Абонаментното счетоводно обслужване за малки и средни български предприятия с персонал до 5 човека и месечен документооборот до 50 броя и нерегистрирани по ЗДДС е между 150 и 250 лв., а за тези регистрирани по ЗДДС е между 200 и 340 лв.

Ориентировъчни цени за счетоводно обслужване по договор за абонаментно счетоводно обслужване:

За фирми нерегистриани по ЗДДС

За новорегистрирани фирми и еднолични търговци с минимален документооборот (до 50 документа годишно) и едно осигурено лице 50 лева
За фирми с оборот до 50 документа годишно и до 2 осигурени лица 60 лева
За фирми с оборот до 200 документа годишно и до 2 осигурени лица 80 лева
За фирми с оборот до 50 документа месечно 150-250 лева
От 50 до 100 бр. документи месечно 250-400 лева
Над 100 бр. документи месечно по договаряне

 

За фирми регистриани по ЗДДС

За новорегистрирани фирми и еднолични търговци с минимален документооборот (до 50 документа годишно) и едно осигурено лице 80 лева
За фирми с оборот до 50 документа годишно и до 2 осигурени лица  90 лева
За фирми с оборот до 200 документа годишно и до 2 осигурени лица 120-200 лева
За фирми с оборот до 50 документа месечно 200-340 лева
От 50 до 100 бр. документи месечно 350-500 лева
Над 100 бр. документи месечно по договаряне

* Боят на документите се измерва с броя на счетоводните     записи, които изисква счетоводното отразяване на съответната стопанска операция. Пример: 1 фактура изисква от 2 до 3 броя счетоводни операции: осчетоводяване на фактурата, осчетоводяване на плащането на фактурата и отнасяне на разхода или прихода по направление в резултата.                      

* Цената за пълното счетоводно обслужване винаги може да бъде обсъдена и коригирана в зависимост от особеностите на клиента.  

* Цената за обслужване на български фирми със собственици, които са чуждестранни физически или юридически лица е по договаряне.

Кантора Костел предоставя до  50 % отстъпка  от таксата за абонаментно обслужване  през първите два месеца на новосъздадени фирми, които не са се възползвали от безплатна регистрация при сключчване договор за услугата  „Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване” !!!