РАЗНОСКИ За потребители на услугата "Годишно счетоводно и данъчно приключване" За други търговци без дейност (ООД, ЕООД) За търговци с дейност и изготвено ГФО, от лице, което не е съставител по чл. 34 от закона за счетоводствотот ЗС
Такса за обявяване на актове  в ТР 60 лв 60 лв  60 лв
Съставяне на ГФО (без статистически отчети и данъчни декларации)   10 лв  
Проверка и заверка на ГФО (без статистически отчети и данъчни декларации)     70 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ 60 лв 70 лв 130 лв