ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Услуга

Цена

Годишно счетоводно и данъчно приключване с изготвяне на годишните финансови отчети, статистически отчет и данъчна декларация за фирми с документооборот до 50 бр. документа за година (в зависимост от спецификата на извършваната дейност и обема на докуменооборота) 

от 200 до 400 лв