ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

ЦЕНИ - Годишни данъчни декларации за фирми

Цена

Цена за подаване по електронен път с ел. подпис на данъчна декларация, предварително подготвена от клиента на хартиен носител

  70 лева

Цена за изготвяне и подаване по ектронен път на данъчна декларация

по договаряне

 

 

ЦЕНИ - Годишни данъчни декларации за физически лица

Цена

Цена за изготвяне на данъчна декларация в PDF вариант или на хартиен носител. Цената е за до два вида доходи.

50 лева

Цена за подаване по елктронен път с ПИК, на предварително подготвена от клиента на хартиен носител данъчна декларация.

50 лева

Цена за изготвяне и подаване с на данъчна декларация по електронен път с ПИК. Цената е за до два вида доходи. 60 лева

Цена за изготвяне и подаване с на данъчна декларация по електронен път с ПИК - при повече от два вида доходи./    

по договаряне
 

Важно !!!

     За подаване на декларация с ПИК е необходимо клиента да разполага с такъв.  В случай, че клиента не разполага с ПИК – ние ще му съдействаме с указание как може да получи такъв.

         По настоящем с ПИК могат да се подават единствено годишни данъчни декларации на физически лица.

   Фирмите могат да подават електронно годишни данъчни декларации само с електронен подпис, регистриран за достъп до ел. услуги на НАП.