СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ - СЧЕТОВОДНА КАНТОРА КОСТЕЛ

               Кантората стартира като ЕТ през далечната 1993 година.    От  2009 година дейността се осъществява от "Костел БГ” ЕООД.  

               Счетоводна кантора КОСТЕЛ се управлява и представлява от Грациела Христова - магистър специалност "Счетоводство и контрол" и специализация по "Финансов мениджмът".   Икономист с богат опит, натрупан както главен счетоводител в най-голямата компания в Разградска област, т.н.”Антибиотик”, като методически ръководител на счетоводните отдели на 20-те компании от ик. група "Ефектен унд финанц”, финансов директор в "Кенар” и др. 

                     Клиентите на кантората са компании от разнообразни сфери на дейност и с различна големина на бизнеса. Eто защо ние прилагаме гъвкава ценова  политика, която да отговаря на индивидуалните характеристики на всеки клиент.                         

           Наши приоритети са да осигурим на своите клиенти :             

  •       Бързи и качествени счетоводни услуги 
  •       Оптимизиране на счетоводството, съобразно със спецификата на извършваната дейност
  •       Индивидуален подход към всеки клиен
  •       Конкурентни цени 

               Какви счетоводни услуги ще изберете зависи от характера и обема на дейността Ви, но при всеки от вариантите пред Вас стои въпроса и с избора на  добър счетоводител. Последиците при погрешен избор понякога могат да бъдат много тежки, затова той не може и не трябва да бъде подценяван!

               Дали да изберете нас? Ще прецените Вие.

                В съвременните условия на криза (както финансова така и на ценности), когато нелоялната конкуренция и некоректните партньорства са част от ежедневието, а същевременно с това законовите изисквания непрекъснато се задълбочават, е изключително важно да изберете правилния бизнес партньор в сферата на счетоводните услуги. Този партньор трябва да е коректен и да притежава нужния опит и знания, за да Ви гарантира сигурност. Да Ви помага и улеснява при вземането на решения, което би Ви спестило много усилия и загубено време и би Ви предпазило от евентуални проблеми. 

 

                 Това, което можем да кажем за себе си е, че не ни е известно да сме разочаровали свои клиенти. Ние се стремим клиентите ни да получат всичко, което нашата специализация предполага, като поемаме и ангажименти, извън класическите представи за счетоводната дейност. Нещо повече, приемаме присърце всичко, което е свързано с дейността на нашите клиенти и до голяма степен се идентифицираме с тях. 

                   Можете да се запознаете с публикуваната в настоящия сайт информация за фирмата, предлаганите счетоводни услуги и ориентировъчната им стойност, за да сте в състояние да си изградите някаква първоначална представа.Остава да ни потърсите и да поговорим. Очакваме Ви !