ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

              Ако вашата фирма не е работила през изминалата година или фирмата ви е работила, но има под 50 документа за годината и не сте имали счетоводител през това време или разполагате с оперативен счетоводител, който извършва текущото осчетоводяване на фирмената Ви дейност, но не може да разпише отчетите защото не отговаря на критериите за съставител на финансови отчети или не се чувства сигурен в тази област,  ние можемда Ви помогнем.

 

Обхват на услугата

• Изготвяне и представяне на Годишните Финансови Отчети .

• Изготвяне на годишните данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.

• Изготвяне и представяне на годишните статистически форми за Националния статистически институт.

 

ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Google+