ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

31 март

за фирми

 

30 април

за еднолични търговци

и физически лица

 

Обхват на услугата:

Годишно приключване на фирми - ООД и ЕООД, ЮЛНЦ

• Осчетоводяване на документите за годината.

• Съставяне на Годишен Финансов Отчет.

• Изготвяне на годишните данъчни декларации.

• Изготвяне и представяне на годишните статистически форми за Националния статистически институт.

Годишно приключване на Еднолични търговци

• Осчетоводяване на документите за годината.

• Съставяне на Годишен Финансов Отчет.

• Изготвяне на годишните данъчни декларации.

• Изготвяне и представяне на годишните статистически форми за Националния статистически институт.

Годишни декларации на физически лица

Изчисляване на дължимите данъци и осигуровки.

Изготвяне на данъчна декларация.

Изготвяне на платежни за изплащане на дължимите данъци и осигуровки.

За кого е предназначена услугата:

  • За физически лица, получили доходи от наеми, граждански договори или други видове доходи, подлежащи на годишно деклариране.
  • За фирми с минимален документооборот. 

Ако вашата фирма е работила през годината, но има малко документи /до 100 / и не сте имали счетоводител през това време.

Или ако сте имали счетоводител през годината, но той няма право да подписва отчетите на фирмата в качеството си на съставител.

 

Вижте и цените !

ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

 

Кликнете върху съотвентия линк за да видите цените.