Абонаментно счетоводство на фирми

Услугата покрива всички основни елементи от отчетността на фирмата.

Основни ангажименти

 • Съставяне на сметкоплан и определяне на оптималното ниво на аналитичности по счетоводни сметки
 • Изработване на счетоводна политика
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи.
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ЗДДС по електронен път.
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ИНТРАСТАТ по електронен път.
 • Изготвяне патентни декларации и изчисляване на дължим патентен данък.
 • Съдействие при изготвяне на декларации за местни данъци и такси : данък върху недвижимите имоти на фирмата, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства.
 • Изготвяне на платежни нареждания за заплащане на местни данъци и такси.
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.
 • Текущи консултации относно измененията в данъчното законодателство.
 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
 • Изготвяна на платежни документи за разплащания към бюджета.
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ.
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.
 • Консултации във връзка с формата на наемане и освобождаване на персонала.
 • Текущи консултации относно измененията в трудово-правната и осигурителната нормативна база.
 • Предимства на услугата:

 • Ще намалите разходите за издръжката на офиса си – електроенергия, вода, телефон, консумативи.
 • Не купувате и не поддържате актуален счетоводен софтуер и информация за промените в нормативната уредба.
 • Ще спестите ценно време от посещения на поделенията на Националната Агенция за Приходите (НАП), НОИ, Агенция по Вписванията (Регистър Булстат), банки и други държавни и общински институции.
 • Ще спестите от разходите за заплати и осигуровки на счетоводния Ви персонал и осигуряване на работно място.
 • Абонаментни такси за счетоводно обслужване

 • Цената за абонаментното счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване зависи основно от броя документи, броя на осигурените лица, спецификата на дейността Ви и характерните за нея ниво на сложност и особености по отношение на счетоводната и данъчна отчетност.
 • Абонаментната такса за обслужване на български фирми със собственици, които са чуждестранни физически или юридически лица е по договаряне.
 • -такси-за-счетоводно-обслужване.png

    Кантора Костел предоставя до 50% отстъпка от таксата за абонаментно обслужване през първите два месеца за новосъздадени фирми, сключили договор за услугата “Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване” !!!

  Ориентировъчен ценоразпис

  ЦЕНИ счетоводни услуги 2019

  При определен среден брой документи за месец

       В таблиците са дадени няколко варианта с различен брой документи.

       За целите на ценообразуването под “документ” се разбира счетоводен документ за отразяване на стопанска операция.
       Пример: обработката на 1 фактура и нейното плащане предполага минимум 2 счетоводни документа. Ако фактурата е в чуждестранна валута, счетоводните документи са от 3 до 5.

  за 1 осигурено лице

  За всяко следващо осигурено лице се прибавят 10 лева към месечната такса.

  и при ограничена отчетност на стоките

  максимум до 3 позиции при фиксирана надценка еднаква за всички стоки Отнася за само за фирми в сферата на търговията., които не използват собствен складов софтуер.

  УСЛУГИ

  Фирми с дейност в сферата на услугите -софтуерни услуги, козметични и фризъорски услуги, почистване и др.

  НЕрегистрирани по ДДС

  • едно осигурено лице
  • без складови наличности
  Месечна такса: от  50 до 90 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
  • едно осигурено лице
  • без складови наличности
  Месечна такса: от 95 до 130 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
   
  • едно осигурено лице
  • без складови наличности
  Месечна такса: от 140 до 180 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
  • едно осигурено лице
  • без складови наличности
  Месечна такса: от 190 до 230 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
  • едно осигурено лице
  • без складови наличности
     Месечна такса: по договаряне

  Регистрирани по ДДС

  • едно осигурено лице
  • без складови наличности
  Месечна такса при сделки само в страната: от  80 до 120 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  90 до 130 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  • едно осигурено лице
  • без складови наличности
  Месечна такса при сделки само в страната: от  120 до 155 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  130 до 170 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
   
  • едно осигурено лице
  • без складови наличности
  Месечна такса при сделки само в страната: от  160 до 200 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  175 до 220 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  • едно осигурено лице
  • без складови наличности
  Месечна такса при сделки само в страната: от  205 до 245 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  225 до 270 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  • едно осигурено лице
  • без складови наличности
     Месечна такса: по договаряне

  ТЪРГОВИЯ

  Фирми с дейност в сферата на търговията - електронни магазини, магазини, складове и др.

  НЕрегистрирани по ДДС

  Месечна такса: от  65 до 130 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
  Месечна такса: от  140 до 190 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
  Месечна такса: от  205 до 260 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
  Месечна такса: от  275 до 335 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
  Месечна такса: по договаряне

  Регистрирани по ДДС

  Месечна такса при сделки само в страната: от  95 до 160 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  105 до 175 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки само в страната: от  165 до 215 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  180 до 235 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки само в страната: от  225 до 280 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  250 до 310 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки само в страната: от  290 до 350 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от 320 до 385 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса: по договаряне

  ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, СТРОИТЕЛСТВО

  Фирми с дейност в сферата на производството и търговията - освен производствени фирми, тази категория включва и ресторанти и заведения за хранене, строителни дейности, дейност в сферата на ремонтните услуги с влагане на резервни части, и др.

  НЕрегистрирани по ДДС

  Месечна такса: от  70 до 145 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
  Месечна такса: от  155 до 210 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
  Месечна такса: от  225 до 285 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
  Месечна такса: от  305 до 370 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
  Месечна такса: по договаряне

  Регистрирани по ДДС

  Месечна такса при сделки само в страната: от  100 до 175 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  110 до 195 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки само в страната: от  180 до 235 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  200 до 260 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки само в страната: от  245 до 305 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  270 до 335 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки само в страната: от  320 до 385 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от 350 до 425 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
  Месечна такса: по договаряне

  Препоръка

       Най-добре е да се свържете с нас и да ни запознаете с това от каква услуга се нуждаете. Представете ни Вашата дейност и очаквания и ние ще се постараем да Ви помогнем.

       Ще Ви запознаем с услугите, с които ние можем да Ви бъдем полезни. Ще Ви ориентираме за цените и евентуалните отстъпки, които бихме могли да Ви предоставим към конкретния момент.

       В сайта има публикувана достатъчно контактна информация – телефон, имейл и адрес. Ще ни е приятно да ви посрещнем и в офиса на кантората !

  • Вариант 1 Счетоводна отчетност на стоките на база предоставени данни от клиента за покупката, влагането и продажбата на материалите и продукцията по артикули от складов софтуер в табличен вид (Exsel)
  • Вариант 2 При невъзможност за предоставяне на данните по Вариант 1 - складова отчетност на материалите и продукцията с аналитичност до 5 артикула.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 350 лв.
  170 бр. 370 лв.
  180 бр. 385 лв.
  190 бр. 400 лв.
  200 бр. 425 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 320 лв.
  170 бр. 335 лв.
  180 бр. 350 лв.
  190 бр. 365 лв.
  200 бр. 385 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 270 лв.
  120 бр. 285 лв.
  130 бр. 305 лв.
  140 бр. 320 лв.
  150 бр. 335 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 245 лв.
  120 бр. 260 лв.
  130 бр. 275 лв.
  140 бр. 290 лв.
  150 бр. 305 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 200 лв.
  70 бр. 205 лв.
  80 бр. 220 лв.
  90 бр. 240 лв.
  100 бр. 260 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 180 лв.
  70 бр. 185 лв.
  80 бр. 200 лв.
  90 бр. 220 лв.
  100 бр. 235 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 110 лв.
  20 бр. 130 лв.
  30 бр. 150 лв.
  40 бр. 165 лв.
  50 бр. 195 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 100 лв.
  20 бр. 120 лв.
  30 бр. 135 лв.
  40 бр. 150 лв.
  50 бр. 175 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 305 лв.
  170 бр. 320 лв.
  180 бр. 335 лв.
  190 бр. 350 лв.
  200 бр. 370 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 225 лв.
  120 бр. 240 лв.
  130 бр. 255 лв.
  140 бр. 270 лв.
  150 бр. 285 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 155 лв.
  70 бр. 160 лв.
  80 бр. 175 лв.
  90 бр. 195 лв.
  100 бр. 210 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 70 лв.
  20 бр. 90 лв.
  30 бр. 105 лв.
  40 бр. 120 лв.
  50 бр. 145 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 320 лв.
  170 бр. 335 лв.
  180 бр. 350 лв.
  190 бр. 370 лв.
  200 бр. 385 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 290 лв.
  170 бр. 305 лв.
  180 бр. 320 лв.
  190 бр. 335 лв.
  200 бр. 350 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 250 лв.
  120 бр. 265 лв.
  130 бр. 275 лв.
  140 бр. 290 лв.
  150 бр. 310 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 225 лв.
  120 бр. 240 лв.
  130 бр. 250 лв.
  140 бр. 265 лв.
  150 бр. 280 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 180 лв.
  70 бр. 185 лв.
  80 бр. 205 лв.
  90 бр. 220 лв.
  100 бр. 235 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 165 лв.
  70 бр. 170 лв.
  80 бр. 185 лв.
  90 бр. 200 лв.
  100 бр. 215 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 105 лв.
  20 бр. 120 лв.
  30 бр. 140 лв.
  40 бр. 155 лв.
  50 бр. 175 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 95 лв.
  20 бр. 110 лв.
  30 бр. 125 лв.
  40 бр. 140 лв.
  50 бр. 160 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 275 лв.
  170 бр. 290 лв.
  180 бр. 305 лв.
  190 бр. 320 лв.
  200 бр. 335 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 205 лв.
  120 бр. 220 лв.
  130 бр. 230 лв.
  140 бр. 245 лв.
  150 бр. 260 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 140 лв.
  70 бр. 145 лв.
  80 бр. 160 лв.
  90 бр. 175 лв.
  100 бр. 190 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 65 лв.
  20 бр. 80 лв.
  30 бр. 95 лв.
  40 бр. 110 лв.
  50 бр. 130 лв.
  • Вариант 1 Счетоводна отчетност на стоките на база предоставени данни от клиента за покупката и продажбата на стоките по артикули от складов софтуер в табличен вид (Exsel)
  • Вариант 2 При невъзможност за предоставяне на данните по Вариант 1 - складова отчетност на стоките без аналитичност по стоки, с отчетност по групи (не повече от 3 групи) и с твърд процент надценка за всяка група.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 225 лв.
  170 бр. 235 лв.
  180 бр. 250 лв.
  190 бр. 260 лв.
  200 бр. 270 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 205 лв.
  170 бр. 215 лв.
  180 бр. 225 лв.
  190 бр. 235 лв.
  200 бр. 245 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 175 лв.
  120 бр. 185 лв.
  130 бр. 200 лв.
  140 бр. 210 лв.
  150 бр. 220 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 160 лв.
  120 бр. 170 лв.
  130 бр. 180 лв.
  140 бр. 190 лв.
  150 бр. 200 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 130 лв.
  70 бр. 140 лв.
  80 бр. 150 лв.
  90 бр. 160 лв.
  100 бр. 170 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 120 лв.
  70 бр. 125 лв.
  80 бр. 135 лв.
  90 бр. 145 лв.
  100 бр. 155 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 90 лв.
  20 бр. 100 лв.
  30 бр. 110 лв.
  40 бр. 120 лв.
  50 бр. 130 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 80 лв.
  20 бр. 90 лв.
  30 бр. 100 лв.
  40 бр. 110 лв.
  50 бр. 120 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 190 лв.
  170 бр. 200 лв.
  180 бр. 210 лв.
  190 бр. 220 лв.
  200 бр. 230 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 140 лв.
  120 бр. 150 лв.
  130 бр. 160 лв.
  140 бр. 170 лв.
  150 бр. 180 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 95 лв.
  70 бр. 100 лв.
  80 бр. 110 лв.
  90 бр. 120 лв.
  100 бр. 130 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 50 лв.
  20 бр. 60 лв.
  30 бр. 70 лв.
  40 бр. 80 лв.
  50 бр. 90 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 50 лв.
  20 бр. 60 лв.
  30 бр. 70 лв.
  40 бр. 80 лв.
  50 бр. 90 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 95 лв.
  70 бр. 100 лв.
  80 бр. 110 лв.
  90 бр. 120 лв.
  100 бр. 130 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 140 лв.
  120 бр. 150 лв.
  130 бр. 160 лв.
  140 бр. 170 лв.
  150 бр. 180 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 190 лв.
  170 бр. 200 лв.
  180 бр. 210 лв.
  190 бр. 220 лв.
  200 бр. 230 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 80 лв.
  20 бр. 90 лв.
  30 бр. 100 лв.
  40 бр. 110 лв.
  50 бр. 120 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 90 лв.
  20 бр. 100 лв.
  30 бр. 110 лв.
  40 бр. 120 лв.
  50 бр. 130 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 120 лв.
  70 бр. 125 лв.
  80 бр. 135 лв.
  90 бр. 145 лв.
  100 бр. 155 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 130 лв.
  70 бр. 140 лв.
  80 бр. 150 лв.
  90 бр. 160 лв.
  100 бр. 170 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 160 лв.
  120 бр. 170 лв.
  130 бр. 180 лв.
  140 бр. 190 лв.
  150 бр. 200 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 175 лв.
  120 бр. 185 лв.
  130 бр. 200 лв.
  140 бр. 210 лв.
  150 бр. 220 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 205 лв.
  170 бр. 215 лв.
  180 бр. 225 лв.
  190 бр. 235 лв.
  200 бр. 245 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 225 лв.
  170 бр. 235 лв.
  180 бр. 250 лв.
  190 бр. 260 лв.
  200 бр. 270 лв.
  • Вариант 1 Счетоводна отчетност на стоките на база предоставени данни от клиента за покупката и продажбата на стоките по артикули от складов софтуер в табличен вид (Exsel)
  • Вариант 2 При невъзможност за предоставяне на данните по Вариант 1 - складова отчетност на стоките без аналитичност по стоки, с отчетност по групи (не повече от 3 групи) и с твърд процент надценка за всяка група.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 65 лв.
  20 бр. 80 лв.
  30 бр. 95 лв.
  40 бр. 110 лв.
  50 бр. 130 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 140 лв.
  70 бр. 145 лв.
  80 бр. 160 лв.
  90 бр. 175 лв.
  100 бр. 190 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 205 лв.
  120 бр. 220 лв.
  130 бр. 230 лв.
  140 бр. 245 лв.
  150 бр. 260 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 275 лв.
  170 бр. 290 лв.
  180 бр. 305 лв.
  190 бр. 320 лв.
  200 бр. 335 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 95 лв.
  20 бр. 110 лв.
  30 бр. 125 лв.
  40 бр. 140 лв.
  50 бр. 160 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 105 лв.
  20 бр. 120 лв.
  30 бр. 140 лв.
  40 бр. 155 лв.
  50 бр. 175 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 165 лв.
  70 бр. 170 лв.
  80 бр. 185 лв.
  90 бр. 200 лв.
  100 бр. 215 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 180 лв.
  70 бр. 185 лв.
  80 бр. 205 лв.
  90 бр. 220 лв.
  100 бр. 235 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 225 лв.
  120 бр. 240 лв.
  130 бр. 250 лв.
  140 бр. 265 лв.
  150 бр. 280 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 250 лв.
  120 бр. 265 лв.
  130 бр. 275 лв.
  140 бр. 290 лв.
  150 бр. 310 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 290 лв.
  170 бр. 305 лв.
  180 бр. 320 лв.
  190 бр. 335 лв.
  200 бр. 350 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 320 лв.
  170 бр. 335 лв.
  180 бр. 350 лв.
  190 бр. 370 лв.
  200 бр. 385 лв.
  • Вариант 1 Счетоводна отчетност на стоките на база предоставени данни от клиента за покупката, влагането и продажбата на материалите и продукцията по артикули от складов софтуер в табличен вид (Exsel)
  • Вариант 2 При невъзможност за предоставяне на данните по Вариант 1 - складова отчетност на материалите и продукцията с аналитичност до 5 артикула.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 70 лв.
  20 бр. 90 лв.
  30 бр. 105 лв.
  40 бр. 120 лв.
  50 бр. 145 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 155 лв.
  70 бр. 160 лв.
  80 бр. 175 лв.
  90 бр. 195 лв.
  100 бр. 210 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 225 лв.
  120 бр. 240 лв.
  130 бр. 255 лв.
  140 бр. 270 лв.
  150 бр. 285 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 305 лв.
  170 бр. 320 лв.
  180 бр. 335 лв.
  190 бр. 350 лв.
  200 бр. 370 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 100 лв.
  20 бр. 120 лв.
  30 бр. 135 лв.
  40 бр. 150 лв.
  50 бр. 175 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  10 бр. 110 лв.
  20 бр. 130 лв.
  30 бр. 150 лв.
  40 бр. 165 лв.
  50 бр. 195 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 180 лв.
  70 бр. 185 лв.
  80 бр. 200 лв.
  90 бр. 220 лв.
  100 бр. 235 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  60 бр. 200 лв.
  70 бр. 205 лв.
  80 бр. 220 лв.
  90 бр. 240 лв.
  100 бр. 260 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 245 лв.
  120 бр. 260 лв.
  130 бр. 275 лв.
  140 бр. 290 лв.
  150 бр. 305 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  110 бр. 270 лв.
  120 бр. 285 лв.
  130 бр. 305 лв.
  140 бр. 320 лв.
  150 бр. 335 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 320 лв.
  170 бр. 335 лв.
  180 бр. 350 лв.
  190 бр. 365 лв.
  200 бр. 385 лв.
  Брой док-ти Месечна
  такса
  160 бр. 350 лв.
  170 бр. 370 лв.
  180 бр. 385 лв.
  190 бр. 400 лв.
  200 бр. 425 лв.