Подаване на декларации и плащане на ДДС

Период на събитието: 
Repeats every month until Sat Feb 28 2015 .
Thu, 14/10/2010 (All day)
Sun, 14/11/2010 (All day)
Tue, 14/12/2010 (All day)
Fri, 14/01/2011 (All day)
Mon, 14/02/2011 (All day)
Mon, 14/03/2011 (All day)
Thu, 14/04/2011 (All day)
Sat, 14/05/2011 (All day)
Tue, 14/06/2011 (All day)
Thu, 14/07/2011 (All day)
Sun, 14/08/2011 (All day)
Wed, 14/09/2011 (All day)
Fri, 14/10/2011 (All day)
Mon, 14/11/2011 (All day)
Wed, 14/12/2011 (All day)
Sat, 14/01/2012 (All day)
Tue, 14/02/2012 (All day)
Wed, 14/03/2012 (All day)
Sat, 14/04/2012 (All day)
Mon, 14/05/2012 (All day)
Thu, 14/06/2012 (All day)
Sat, 14/07/2012 (All day)
Tue, 14/08/2012 (All day)
Fri, 14/09/2012 (All day)
Sun, 14/10/2012 (All day)
Wed, 14/11/2012 (All day)
Fri, 14/12/2012 (All day)
Mon, 14/01/2013 (All day)
Thu, 14/02/2013 (All day)
Thu, 14/03/2013 (All day)
Sun, 14/04/2013 (All day)
Tue, 14/05/2013 (All day)
Fri, 14/06/2013 (All day)
Sun, 14/07/2013 (All day)
Wed, 14/08/2013 (All day)
Sat, 14/09/2013 (All day)
Mon, 14/10/2013 (All day)
Thu, 14/11/2013 (All day)
Sat, 14/12/2013 (All day)
Tue, 14/01/2014 (All day)
Fri, 14/02/2014 (All day)
Fri, 14/03/2014 (All day)
Mon, 14/04/2014 (All day)
Wed, 14/05/2014 (All day)
Sat, 14/06/2014 (All day)
Mon, 14/07/2014 (All day)
Thu, 14/08/2014 (All day)
Sun, 14/09/2014 (All day)
Tue, 14/10/2014 (All day)
Fri, 14/11/2014 (All day)
Sun, 14/12/2014 (All day)
Wed, 14/01/2015 (All day)
Sat, 14/02/2015 (All day)

 Срокът за подаване на декларации по ДДС и изплащане да дължимата сума е 14-то число на месеца !!!

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ