Приложение № 3 към чл. 56. Видове патентни дейности и годишни размери на данъка


 (доп. с Решение № 828 по Протокол № 28 от 18.12.2008)

 

 І зона

ІІ   зона 

ІІІ зона 

ІV зона 

1. Средствата за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи

— данъкът се определя за стая в размер на:

250 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заведения за хранене и развлечения

— данъкът се определя за място за консумация,

включително на открити площи, или за обект, в размер на:

 

 

 

 

 

         а)       ресторанти: 

 

 

 

 

 

                                      1 - 2 звезди 

35 лв.

 

 

 

 

                                      3 звезди     

 60 лв.

 

 

 

 

         б)      заведения за бързо обслужване:

 

 

 

 

 

                                      1- 2 звезди   

20 лв.

 

 

 

 

                                      3 звезди     

 35 лв.

 

 

 

 

         в)      питейни заведения, с изключение на посочените в буква „е":

 

 

 

 

 

                                      1- 2 звезди 

20 лв.

 

 

 

 

                                      3 звезди     

 35 лв.

 

 

 

 

         г)       кафесладкарници:

 

 

 

 

 

                                      1-2 звезди    

20 лв.

 

 

 

 

                                       3 звезди      

50 лв.

 

 

 

 

         д)      барове:

 

 

 

 

 

                   дневни:

 

 

 

 

 

                                      1- 2 звезди   

50 лв.

 

 

 

 

                                      3 звезди       

84 лв.

 

 

 

 

                   нощни:

 

 

 

 

 

                                      1 -2 звезди   

63 лв.

 

 

 

 

                                      3 звезди       

98 лв.

 

 

 

 

         е)       бюфети, каравани и павилиони - за обект:

500 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Търговия на дребно до 100 кв. м. нетна търговска площ на обекта

— данъкът се определя за 1 кв. м. нетна търговска площ в размер на:

20 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Платени паркинги

— данъкът се определя за 1 брой място за паркиране

според местонахождението на обекта в размер на:

лв за кв.м 

200 лв 

194 лв 

129 лв 

65 лв.

 

 

 

 

 

 

5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер на  

780 лв.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги

 — данъкът се определя в размер на    

840лв..

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали 

— данъкът сеопределя в размер на  

2500лв.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

8. Обущарски и шапкарски услуги 

— данъкът се определя в размер на  

120 лв.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

9. Металообработващи услуги

—данъкът се определя в размер на  

910 лв.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги 

—данъкът се определя  за работно място според местонахождението 

на обекта в размер на: 

лв за кв.м 

840 лв

774 лв

464 лв

258 лв

 

 

 

 

 

 

11. Машинописни и/или копирни услуги

 — данъкът се определя за бройустройство 

според местонахождението на обекта в размер на: 

лв за кв.м 

594 лв

581 лв

524 лв

402 лв

 

 

 

 

 

 

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки 

— данъкът се определя заработно място според

 местонахождението на обекта в размер на: 

лв за кв.м 

900 лв

812 лв

645 лв

516 лв

 

 

 

 

 

 

13. Маникюр, педикюр

 — данъкът се определя за работно място споре

дместонахождението на обекта в размер на: 

лв за кв.м 

420 лв

410 лв

320 лв

230 лв

 

 

 

 

 

 

14. Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер на  

390 лв.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер на  

520 лв.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми

 — данъкът сеопределя според местонахождението на обекта:  

1200 лв.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски 

и други услуги потехническото обслужване и ремонта 

на моторни превозни средства 

— данъкътсе определя в размер на

1900лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации 

— данъкът се определя в размер на

560 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер на

700 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Поддържане и ремонт на битова техника, 

уреди, аудио-визуални уреди,климатици, ремонт на музикални инструменти

 — данъкът се определя в размерна

980 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Отдаване на видеокасети под наем

 — данъкът се определя в размер на

3250 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Компаньонки и компаньони 

— данъкът се определя в размер на

6440 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Масажистки и масажисти 

— данъкът се определя в размер на

 1680 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти 

— данъкът се определя в размер на

 5600 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Фотографски услуги 

— данъкът се определя в размер на

 1040 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Посреднически услуги при покупко-продажба,

 замяна и отдаване под наемна недвижими имоти 

— данъкът се определя в размер на

3500 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Санитарни възли, наети под аренда 

— данъкът се определя за обект според местонахождението в размер на:

лв за кв.м

420 лв

410 лв

320 лв

280 лв

 

 

 

 

 

 

28. Ключарски услуги, ремонт на брави,

 поправка на чанти, книговезки услуги,

ремонт на шевни машини 

— данъкът се определя в размер на

198 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Ремонт на чадъри, ремонт и 

зареждане на запалки, ремонт на велосипеди,

коминочистачни услуги

 — данъкът се определя в размер на

98 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Заложни къщи

– данъкът се определя в размер 

28000 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Продажба на вестници, списания, 

българска и преводна литература 

—данъкът се определя  според местонахождението на обекта:

лв за кв.м

260 лв

245 лв

168 лв

130 лв

 

 

 

 

 

 

32. Ремонт на компютри, компютърна и

 друга електронна офис техника

(копирни апарати, факс апарати, принтери и други) 

— данъкът се определя в размер на

1300 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Игри с развлекателен или спортен характер

 — данъкът се определя за бройсъоръжения 

според местонахождението на обекта, както следва:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, 

функциониращи с монетаили жетон,

размера на данъка за брой съоръжение е 

198 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) За минифутбол, тенис на маса, 

хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол,

минибаскетбол, бридж, табла,

размера на данъка за брой съоръжение е

26 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) За зали за боулинг и кегелбан 

— данъкът за игрален коридор е в размер на ... лв.,

 и билярд — данъкът за маса е в размер на

140 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Фитнес центрове и спортни зали 

— данъкът се определя споредместонахождението на обекта, както следва:

 

 

 

 

 

за 1 кв.м.   -    

4 лв.

 

 

 

 

и за един фитнес уред   -   

840 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Химическо чистене, пране и гладене 

— данъкът се определяна брой съоръжения в размер на  :

440 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Мелничарски услуги:

 

 

 

 

 

а) За мелници за брашно

 —. данъкът се определя в  на линеенсантиметър от 

дължината на млевната линияразмер на

 18 лв.

 

 

 

 

б) За мелници за фураж стационарни

 — данъкът се определя в размер на

600 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Услуги с атрактивен характер:

 

 

 

 

 

а) корабчета

 

 

 

 

 

на брой

750 лв.

 

 

 

 

б) лодки

 

 

 

 

 

на брой

450 лв.

 

 

 

 

в) яхти

 

 

 

 

 

на брой

900 лв.

 

 

 

 

г) джетове

 

 

 

 

 

 на брой

900 лв.

 

 

 

 

д) влакчета

 

 

 

 

 

30 лв. на място

 

 

 

 

 

е) файтони

 

 

 

 

 

на място

75 лв.

 

 

 

 

ж) водни ски, водни планери исърфове, 

водни колела,включително надуваеми, водниувеселения

 

 

 

 

 

на брой оборудване

150 лв.

 

 

 

 

з) зимни ски (включителноски-екипировка), зимни кънки,сноубордове, шейни

 

 

 

 

 

на брой оборудване

150 лв.

 

 

 

 

и) въртележки, виенски колела,блъскащи се колички, велосипедии рикши

 

 

 

 

 

 на място

150 лв.

 

 

 

 

к) детски колички и моторчета

 

 

 

 

 

на брой

150 лв.

 

 

 

 

л) стрелбища

 

 

 

 

 

на брой стрелбище

300 лв.

 

 

 

 

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства 

— данъкът се определяза брой моторно 

превозно средство в следните размери:

 

 

 

 

 

а) мотопеди, мотоциклети

475 лв.

 

 

 

 

б) други МПС

950 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства 

— данъкът се определя в размер на

за брой моторно превозно средство.

2000лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Услуги със земеделска и горска техника

—данъкът се определя за бройтехника, както следва:

 

 

 

 

 

а) комбайн 

330 лв.

 

 

 

 

б) трактори, тракторни ремаркета, 

самоходни шасита и другисамоходни       и самодвижещи се машини

110 лв.

 

 

 

 

в) прикачни, навесни и стационарни машини 

11 лв.

 

 

 

 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ