Касови апарати

СДЕЛКИТЕ ПРЕЗ БАНКА, КАСОВИТЕ АПАРАТИ – НА ОТЧЕТ В ДАНЪЧНОТО

Шефът на НАП - Красимир СтефановШефът на НАП - Красимир Стефанов

 Шефът на НАП Красимир Стефанов предлага агенцията да начислява осигуровки при преценка, че фирмите трябва да плащат повече на работниците си

 

Националната агенция за приходите предложи законодателни промени за повишаване на събираемостта от данъците. Агенцията иска правото да ревизира фирми за укрити осигуровки и да определя размера им

Bulgaria News | 2009-10-01 13:09:00

Да се въведат ограничения за разплащане между физическите лица и фирмите в брой, а касовите апарати на всички търговски обекти да се вържат с данъчните служби по места. Тези идеи за повишаване на събираемостта на данъците предлага отново Националната агенция за приходите (НАП). Ведомството е внесло законодателните си предложения във финансовото министерство с намерението а ограничи сивия сектор в икономиката.

Засега не е ясно какъв ще е прагът за превеждане на суми по банков път от физическите лица за разплащане при по-големи покупки. Идеята се предлага от години, особено за сделките на имотния пазар, и има за цел да легализира продажбите и реалните обороти, а оттам – и данъци. Стара и досега отхвърляна от парламента е и идеята за осигуряване на дистанционна връзка между касовите апарати в търговските обекти и НАП. Подобно разпореждане вече беше издадено за бензиностанциите, но засега отчетите им няма да са в реално време. Целта е да се подобри контрола върху отчитането на реалните продажби – за няколко седмици проверки на място в магазини и тържища за плодове и зеленчуци инспекторите на агенцията установиха, че в присъствието на данъчните оборотите на компаниите скачат от 10 до над 100 пъти в сравнение с обичайно декларираните.

За да е ефективен контролът, от НАП предлагат и да се даде възможност ревизори от една териториална дирекция да могат да извършват ревизии на задължени лица, регистрирани в друга такава.

 

Данъчните искат и възможност да извършват и внезапни ревизии за укрити осигуровки.  

  

Те искат да се възползват от сегашния текст в данъчния кодекс, който важи само за данъците и им позволява след анализ на цялостната дейност на фирмата да определят различен размер на данък печалба или ДДС, който фирмата е декларирала.  Това означава, че служителите на НАП ще имат индиректна възможност да определят размера на осигурителните вноски, плащани от една компания, тъй като каквато и заплата да взимат служителите по ведомост, ако анализът на обичайната икономическа дейност на компания покаже, че тя трябва да ги осигурява на по-високи заплати, НАП ще може да издава разпореждане за това.

В анализа си данъчните ще отчитат оборотите на фирмата, броя на заетите, цената на купените от фирмата имоти и машини, печалбата на други фирми, занимаващите със същата дейност, обичайния размер на разходите за живот на персонала, например издръжка, обучение, лечение, командировъчни и др. Ако тази информация доказва, че реалните разходи за труд са по-високи от обявените, данъчните ще издават ревизионен акт за допълнително разкритите осигуровки. Така агенцията ще си осигури възможност да извади част от плащанията, за които сега няма никакви документи на светло, но не е ясно как ще се гарантира обективност за преценките на инспекторите във всеки отделен случай и дали тези права на администрацията няма да послужат за разчистване на сметки между конкуренти на пазара.

Друго предложение за ограничаване на данъчните измами е идеята

  

да се ограничи правото на собственици на фалирали компании да регистрират фирми  

 

и да управляват дружества с ограничена отговорност. Прокуристите, търговските представители и управителите на компаниите също да отговарят за дълговете на дружествата, предлагат още от НАП. В момента те не могат да търсят материална отговорност от управителите на фирмите, които би трябвало пряко да са отговорни за натрупаните дългове и неизплатените данъчни задължения.

Освен това, ако бизнесмен желае да прехвърли или преобразува фирмата си, трябва да уведомява данъчните един месец предварително. В такъв случай трябва да могат да се налагат и предварителни обезпечителни мерки. Сега срокът е 7 дни и данъчните реално не могат да осъществяват истински контрол, мотивират се от НАП.

Данъчните предлагат и да се задължат

 

гражданите и фирмите да декларират раздадените или получените заеми. 

  

Да се обсъди възможността за увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от сегашните 50 000 лв. на 100 000 лв. предлагат още от НАП.
„Имаме трудна задача да повишим събираемостта на приходите по време на криза. Не искаме с принудителни мерки да доведем до фалити хиляди фирми и затова предлагаме този пакет от законодателни мерки. Чрез тях можем да осигурим допълнителни постъпления в хазната и то основно от некоректните фирми”, каза по повод законодателните предложения на НАП изпълнителният й директор Красимир Стефанов

 

Ремонт, профилактика, програмиране на параметри и департаменти на фискално устройство

Ремонт и профилактика  на фискално устройство се извършва от упълномощен срвиз, с които е сключен договор за техническо обслужване. Сервизния техник описва ремонта в паспорта на ЕКАФП и издава сервизна бланка.

Демонтаж на фискална памет

Демонтаж на фискална памет се извършва в следните случаи:

·                    Препълване на фискалната памет

·                    Смяна на собственика

·                    Смяна на типа

·                    Прекратена регистрацията на ФУ

·                    Бракуване на ФУ

·                    Повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й

·                    Грешка в блок на фискалната памет

·                    Грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ

·                    След приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия

 

При демонтаж на фискална памет е необходимо от ЕКАФП да бъде отпечатан отчет от фискална памет за периода ов датата на въвеждане в експлоатация до датата на съставяне на протокол за демонтаж. Изготвят се 4 броя протоколи за демонтаж на фискална памет и сервизна бланка.

 

Необходими документи:

·                    4 броя протоколи за демонтаж на фискална памет

·                    Касов бон с отчет от ФП за периода на експлоатация

·                    Сервизна бланка

·                    Паспорт на ЕКАФП

·                    Договор за техническо обслужване

·                    Печат на фирмата

·                    Свидетелство за регистрация на ФУ

 

След заверявне на протоколите за демонтаж на фиск.памет от ТД на НАП:

·                    1 брой остава в ТД на НАП

·                    1 брой остава в представитела на фирмата

·                    2 броя се предават в сервиза за да бъде сменена ФП

Протоколите за демонтаж на фискална памет трябва да бъдат представени в ТД на НАП в срок от 3 дни.

 

Срокът за предаване на протоколите за демонтаж на ФП в сервиза след заверяване е 1 ден.

 

Срокът за смяна на фискална памет е 5 дни.

Промяна данни на фирма във фискалнo устройствo

Промянта на данни на фирма във фискалнo устройствo може да бъде извършена само от оторизирана сервизна фирма, която ще отрази необходимата промяна на данните в клишето на ЕКАФП и ще издаде се ново свидетелство за регистрация на фискално устройство. В срок от 7 /седем/ дни ,управителя /или упълномощено лице/ е длъжен да уведоми ТД на НАП по месторегистрация на фирмата за промяната

 Пример за възможни промени е  СМЯНА АДРЕС НА ОБЕКТ. Промяната се отразява на първа страница на книгата за дневните финансови отчети.

 Необходими документи:

 

·                    Уведомление за промяна адрес на обект

·                    Касов бон с промяната

·                    Паспорт на ЕКАФП

·                    Договор за техническо обслужване

·                    Печат на фирмата 

 

 

Въвеждане в експлоатация на фискално устройство

Въвеждането в експлоатация на фискално устройство се извършва в съответствие с Наредба Н-18 от 13.12.2006г.

При въвеждане в експлоатация на фискалното устройство се попълва фискално досие. След като сте се спрели на някоя от фирмите, предлагащи фискални устройства и сервиз, подгответе следната информация, която задължително се изписва на фискалните бонове и която ще ви бъде изискана от сервиза:


1. БУЛСТАТ/ЕГН (записва се необратимо във фискалната памет на апарата)
2. Име на фирмата
3. Адрес по регистрация на фирмата
4. Име на търговския обект (за стационарните обекти)
5. Адрес на търговския обект(за стационарните обекти)
6. ТД на НАП (по регистрация на фирмата)
7. Име на персонала(касиери, сервитьори), който ще работи с фискалното устройство
8. Наименования на стоките или групите стоки и усуги, които се предлагат в обекта

Ако обектът е магазин или ресторант и е необходимо програмиране на артикули, моля подгответе списък, който да включва следните елементи:

  • код на артикула
  • наименование на артикула
  • цена на артикула
  • принадлежност към подгрупа, ако желаете отпечатването на служебни бонове по щандове(бар, кухня и т.н.т.)

ВАЖНО!!!!!
За да отчитате продажби чрез фискалното устройство не е достатъчно да сте закупили такова и да притежавате комплект от документи, които ви е предоставила, фирмата от която сте закупили устройството. Имате право да отчитате продажби чрез фискалното устройство едва след заверка на свидетелството за регистрация от НАП.

Имате 7 (седем) дневен срок, след въвеждане в експлоатация на фискалното устройство, през който да го регистрирате в НАП по адресна регистрация на фирмата.
Ако желаете друг да регистрира фискалното устройство е необходимо да му направите пълномощно.

Документи необходими за регистрация на фискално устройство:

·                    2 броя свидетелство за регистрация на ФУ /издава се от упълномощен сервиз/

·                    Касов бон от въвеждането в експлоатация на ФУ

·                    Договор за техническо обслужване

·                    Паспорт на ФУ

Лична карта на лицето,което регистрира ФУ в ТД на НАП

До средата на 2011 г. търговците трябва да имат касови апарати с директна връзка към НАП

Вие сте изряден предприемач, който честно си декларира целия оборот и си плаща данъците. Може би си мислите, че борбата на правителството със сивата икономика не засяга бизнеса ви.

В общия случай това е така, но все пак трябва да се подготвите за някои малки изненади. Една от тях е разходът за нови касови апарати, които най-късно от средата на 2011 г. ще трябва да могат да се свързват с Националната агенция за приходите (НАП). Така инспекторите ще могат по всяко време да правят проверки от разстояние без знанието на търговеца, а след това да сравняват установеното с данните, изпратени в отчетите до приходната агенция.

Очаква се, че по този начин данъчните ще могат да осъществяват по-добър контрол, че много от скрития оборот ще излезе наяве и че това ще помогне, за да се закърпи кризисно изтънелият държавен бюджет. Такава система е въведена в съседна Сърбия през 2005 г. и оборотите са скочили в пъти, твърдят от НАП.

Става въпрос за подмяната на общо

Над 300 хил. устройства

което за производителите им е добре дошъл стимул, но за някои кризисно изтънели фирмени бюджети може да се окажат чувствителен разход.

По данни на производители месечно в страната се продават приблизително 4000-5000 апарата. Покупката им се признава за разход и се приспада от данъчната основа.

От приходната агенция твърдят, че в страната има регистрирани 600 хил. фискални устройства. "Най-вероятно тези, които са в експлоатация, са по-малко, казва Николай Проданов, управител на "Елтрейд" - производител на касови апарати. Причината е, че когато една малка фирма затвори обект, тя може да не отчисли касовия си апарат."

Според Пенчо Илиев, управител на "Датекс" (също производител на фискални устройства), не съществуват достоверни данни за броя инсталирани касови апарати, но вероятно реално се ползват между 300 и 400 хиляди.

Обикновено едно фискално устройство има срок за амортизация около пет години, максималният е седем. В употреба обаче са и апарати с над 10-годишен срок, въпреки че използването им не е разрешено. Съвременните модели позволяват към тях да се добави устройство за връзка с НАП, старите обаче изключват тази възможност и трябва да бъдат подменени с нови.

Как ще стане и колко ще струва

От НАП посочват, че в страната има около 60 производители на фискални устройства. Основните фирми обаче са около 10 и предлагат по 4-5 модела апарати, които могат да се свържат директно с НАП. Компаниите са натрупали доста опит, защото реформата в Сърбия е осъществена с български касови апарати и ноу-хау.

Връзката с НАП може да стане чрез GPRS (технология за пренос на данни през мрежите на мобилните оператори) или чрез интернет, обясняват експерти. "Най-простата, най-евтина и най-надеждна система е чрез използването на GPRS", коментира Пенчо Илиев. Така е изградена системата в Сърбия, Босна и Херцеговина, Армения, Албания. Към касовия апарат се свързва специализиран GPRS модем, който може и да е вграден и вътре в апарата. Той осигурява връзка на фискалното устройство със сървър на НАП и предава изискваните данни. Според Илиев нов апарат с тези възможности би струвал със 100-150 лв. повече от предлаганите в момента модели на пазара. Средната цена на един касов апарат сега е около 300 лв., т.е. новите се очаква да струват около 400-450 лв.

"Има възможност вече закупени апарати да се дооборудват с GPRS модеми. Затова е необходимо да се смени вградената им програма и евентуално да им се добави интерфейсна платка, ако нямат такава. Навярно на около 80% от инсталираните апарати може да се добави такава функция", обясни Илиев. Това допълнение би струвало около 150 лева, но вероятно ще е по-евтино, защото цените на GPRS модулите непрекъснато падат, уточни той.

Коя мрежа

"Решението с GPRS е лесно за реализация и осигурява достъпност до всяка точка в страната, която е добре покрита от мобилните оператори", обобщава плюсовете на този подход Николай Проданов. Според него обаче т.нар. сръбска система за дистанционна връзка има съществени недостатъци. Тя изисква външен за фискалното устройство GPRS модем, което прави комуникацията  уязвима и подлежаща на манипулиране. "За финансово мотивираните търговци, решили да избегнат системата, усилията да го постигнат са сравними със ситуацията в момента - касови апарати без дистанционна връзка. Може дори да се предположи, че те ще останат неразкрити по-дълго заради увеличаването на дистанционния контрол за сметка на физическия", коментира Проданов. Освен това системата изисква модем за всеки касов апарат и съответно - отделна такса към мобилния оператор за всяко работно място плюс заплащане на трафика при преноса на данни. Няма нито една страна в ЕС, която да използва такава система, казва Проданов.

Според него по-добър вариант е т.нар. интегрирана система, при която във фискалното устройство е вграден модул за свързване с интернет или GSМ. Заради вградения модул нивото на защита на данните е по-голямо. Алтернатива на GPRS e интернет връзката, която е приложима за повече от едно работно място и не изисква допълнителни такси.

Този вариант обаче също има недостатъци - в някои райони на страната няма достъп до интернет. А и все още мнозина не могат да работят с глобалната мрежа. Освен това е наложително информацията да се криптира (кодира), за да се осигури защитата й.

"България би била първата страна в ЕС, ако бъде въведена такава система. Хубаво би било търговците да имат избор между двете алтернативни решения", казва Проданов. 

Всички варианти и технически подробности по осигуряване на дистанционната връзка с приходната агенция предстои да бъдат уточнени на среща с производителите. "За да има успех реформата, администрацията трябва да е наясно какво иска да постигне, какви данни иска да получава, как да ги обработва", коментира Пенчо Илиев.

Постепенна замяна

"Би трябвало като производители да искаме сроковете за въвеждане на новата система да са възможно най-кратки. Но ние смятаме, че на търговците трябва да се даде разумен срок, за да успеят да изпълнят изискванията, а на производителите - за да регистрират и преузаконят актуалните модели апарати", казва Николай Проданов. Той смята, че въвеждането на новите изисквания трябва да бъде "процес на естествена замяна на фискалните устройства с нови - примерно три-пет години, тъй като е редно търговецът да може да амортизира техниката, в която е инвестирал".

Много търговци са на мнение, че дистанционното контролиране не е решение, ако продавачите не регистрират целите си обороти, както се случва и сега.

"Касовите апарати не осигуряват прозрачност на продажбите, защото няма гаранция, че те ще бъдат въвеждани коректно", коментира Наско Шарков, главен оперативен директор на "СЕП България". Компанията е оператор на електронни плащания. "Подкрепяме извършването на промени, но то трябва да е в посока към развитие на електронни плащания и услуги, защото това е европейският модел на прозрачност", категоричен е Шарков.

"Касовите апарати с дистанционна връзка с НАП дават достатъчно много способи, за да се намали недекларираният оборот поне двойно", твърди Росен Бъчваров, директор "Комуникации" в НАП. Той припомня, че се обсъжда проект на закон, който ще ограничи кешовите разплащания до 15 хил. лв.

Дистанционно отчитане

Всички детайли около системата трябва да бъдат изяснени максимално скоро. Промените в Закона за данъка върху добавената стойност вече бяха одобрени от Министерския съвет и приети на първо четене в парламента. До шест месеца след влизането им в сила министърът на финансите трябва да направи съответните промени в наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти.

Търговците ще имат едногодишен срок, за да си купят нови касови апарати или допълнителни устройства към старите, които да осигурят връзка от разстояние с данъчните. Може би е добра идея да се почака с покупката, докато окончателно се изясни какви точно апарати ще са нужни, но не е зле този разход да бъде заложен в бюджета за следващите една-две години. Особено за фирми, за чийто бизнес са нужни повече касови апарати

Глава десета. КОНТРОЛ / Допълнителни разпоредби / Преходни и Заключителни разпоредби

 

Чл. 60. Контролът за спазване на наредбата се осъществява от органите на НАП и БИМ.

 

Допълнителни разпоредби

 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. “разносна търговия” е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка; за разносна търговия се счита и продажбата на вестници и списания за обекти, специализирани само за вестници и списания;

2. “касова бележка от кочан” е хартиен документ от прономерован и прошнурован от лице по чл. 3 кочан с касови бележки, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, издавана в случаите, предвидени в тази наредба

3. “високопланински населени места” са населени места над 1000 метра надморска височина;

4. “труднодостъпни населени места” са населени места с труднопроходими пътища и без регулярен транспорт;

5. “течни горива” са всички видове горива, продавани чрез средства за измерване на разход;

6. “контролна покупка” е тази, която се извършва от или под контрола и наблюдението на органите на НАП и се документира с протокол за проверка; чрез контролната покупка се констатира спазването от лицата по чл. 3 изискванията по тази наредба за регистриране на продажби на стоки или услуги с изискуемия документ за конкретния случай;

7. “лица, упражняващи свободна професия” са: експерт-счетоводители; данъчни консултанти; одитори; адвокати, нотариуси и други юридически консултанти; представители по индустриална собственост; оценители на движимо и недвижимо имущество и на цели предприятия; преводачи; инженери и технически ръководители; архитекти; дейци на културата, образованието, изкуството и науката, включително изобретатели; вещи лица и други лица, осъществяващи за своя сметка професионална дейност;

8. (нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) “Международни мероприятия с краткотраен характер” са мероприятия с международно участие с продължителност до 14 дни, като например панаири, изложби, изложения и други подобни;

9. (нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) “Мероприятия с развлекателен характер” са концерти, постановки, прожекции, спортни състезания и мероприятия, циркови спектакли и други с подобен характер.

 

§ 2. За целите на тази наредба компетентната ТД на НАП е тази по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

 

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (обн., ДВ, бр. 16 от 1999 г.; изм., бр. 55 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 113 от 1999 г., бр. 4 от 2000 г.; доп., бр. 16 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2001 г.; изм. с Решение № 9774 от 2002 г. на ВАС на РБ – бр. 107 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2003 г.; изм. с Решение № 6797 от 2003 г. на ВАС на РБ – бр. 62 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2003 г., бр. 64 от 2004 г.; доп., бр. 12 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г., бр. 76 от 2006 г.).

 

§ 4. Одобряване на типа на ФУ, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява.

 

§ 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2007 г.) Лицата по чл. 3 могат да продължат да използват одобрените по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, като се прилага съответно чл. 12 за промени във функционалните изисквания към ФУ, настъпили след обнародване на тази наредба.

(2) Ако към датата на обнародването на тази наредба и към датата на влизане в сила на ЗДДС лицата, извършващи продажби, които се регистрират в данъчната група по чл. 27, ал. 1, т. 4 и не разполагат с въведено в експлоатация ФУ, което позволява отчитане на продажбите в четирите данъчни групи, те отчитат продажбите си с касова бележка от кочан по чл. 35 за срок от един месец от обнародването на тази наредба. След изтичането на този срок продажбите се отчитат чрез ФУ, което позволява отчитане в четирите данъчни групи по чл. 27, ал. 1.

(3) Лицата по чл. 6 са длъжни да използват ИАСУТД, която позволява отчитането на продажби в четирите данъчни групи по чл. 27, ал. 1 от деня на влизането в сила на ЗДДС (ДВ, бр. 63 от 2006 г.).

(4) След 1 януари 2007 г. фактурите, издадени от одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ запазват поредността на номерацията си независимо от § 14 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

(5) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) До 30.09.2007 г.:

1. производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл;

2. лицата по чл. 3 могат да въвеждат в експлоатация типове ФУ, одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл.

(6) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) “Български пощи” – ЕАД, за продажбите, по които плащанията не се извършват по банков път, следва да приведе дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31.03.2007 г.

 

§ 6. Свидетелствата за регистрация на фискални устройства, издадени до влизане в сила на тази наредба, са валидни до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба.

 

§ 7. С влизане в сила на § 10 от Закона за търговския регистър навсякъде в наредбата “код по БУЛСТАТ” се заменя с “единен идентификационен код (ЕИК)”.

 

§ 8. В чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността (ДВ, бр. 77 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:

“2. установено на територията на страната минимум от две години;”.

 

§ 9. В чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-11 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността (ДВ, бр. 75 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:

“2. установено на територията на страната минимум от две години;”.

 

§ 10. В чл. 9, ал. 1 от Наредба № Н-12 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Общността (ДВ, бр. 75 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:

“2. установено на територията на страната минимум от две години;”.

 

§ 11. (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Наредбата се издава на основание чл. 118, ал. 2 и 4 от ЗДДС и чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на влизането в сила на Закона за данък върху добавената стойност.

 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

(ОБН. – ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

 

§ 17. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 29.09.2009 Г.)

 

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник” с изключение на § 2 и 7, които влизат в сила от 1 октомври 2009 г.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. – ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г.)

 

§ 45. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. В раздел V се правят следните изменения и допълнения:

а) навсякъде в образците на боновете:

аа) думата “БУЛСТАТ” се заменя с “ЕИК”;

бб) в края на всеки бон се отпечатва контролно число по SHA-1 алгоритъм;

вв) думата “ЕКЛ” се заменя с “КЛЕН”;

гг) думите “ИЗТРИТА ЕКЛ” се заменят с “ПОВРЕДЕН КЛЕН”;

дд) пред думите “ФИСКАЛЕН БОН” се добавя графично фискално лого съгласно приложение № 18;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

§ 57. Навсякъде в наредбата и приложенията, с изключение на образците на боновете, думите “код по БУЛСТАТ”, “кодът по БУЛСТАТ”, “ЕИК по БУЛСТАТ”, “единен идентификационен код по БУЛСТАТ”, “идентификационен код по БУЛСТАТ” се заменят с “идентификационен номер по чл. 84 ДОПК”.

 

§ 58. Навсякъде в наредбата и приложенията, с изключение на чл. 38, ал. 1, т. 2 и приложение № 15, т. 1, ред 5, думите “компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП)”, “компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите”, “компетентната ТД на НАП”, “ТД на НАП” се заменят с “НАП”.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. – ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г.)

 

§ 59. (1) Лицата по чл. 3 предвиждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в следните срокове:

1. Лицата, задължени да използват ЕСФП – в срок до 31 декември 2010 г.;

2. Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1 – в срок до 30 септември 2011 г.;

3. Всички други лица по чл. 3, непопадащи в т. 1 или 2 – в срок до 31 март 2012 г.

(2) До въвеждането в експлоатация на ФУ, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по предходната алинея, лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.

(3) При постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилния оператор поради липса на покритие лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация, до осигуряване на покритие.

(4) След срока по ал. 1 се допуска използване на одобрените до влизане в сила на тази наредба ФУ, след доработка в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП, преминали одобрение по реда на глава втора. Доработката на ФУ и инсталиране на данъчния терминал се извършва от производителя или от упълномощена от производителя сервизна фирма.

(5) В случаите на ал. 4 не е задължително използването на КЛЕН. По отношение на изискванията към контролната лента се прилага досегашният ред.

(6) Фискални устройства, попадащи в ал. 4, се допуска да се използват до изтичане на срока по чл. 12, ал. 1. Член 12, ал. 2 не се прилага.

 

§ 60. Одобряване на типа на ФУ, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява.

 

§ 61. Свидетелство за регистрация на фискални устройства, издадено до влизане в сила на тази наредба, е валидно до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба.

 

§ 62. (1) В срок до 31 декември 2010 г. включително производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават типове ФУ, одобрени преди влизане в сила на тази наредба.

(2) В сроковете по § 59, ал. 1 лицата по същата разпоредба могат да въвеждат в експлоатация и типове ФУ, одобрени преди влизане в сила на тази наредба.

 

§ 63. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”, с изключение на § 11 и 37, които влизат в сила от 1 януари 2011 г..

 

Глава девета. КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ОДОБРЕНИТЕ ТИПОВЕ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

 

Чл. 59. (1) Контролните изпитвания на одобрените типове ФУ и на единични бройки ФУ се извършват от БИМ по предложение на органите на НАП или на лица по чл. 3, когато възникнат съмнения за несъответствие на ФУ с изискванията. Резултатите от изпитванията се предават на комисията по чл. 10, ал. 5 за изразяване на становище.

(2) При установено чрез изпитвания несъответствие на типа ФУ с изискванията, което може да бъде отстранено, председателят на БИМ издава заповед за временно спиране на разпространението на ФУ до отстраняване на несъответствието.

(3) Със заповедта по ал. 2 председателят на БИМ задължава производителя или вносителя да отстрани несъответствието, като определя подходящ срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 месеца. Отстраняване на несъответствия в продадените ФУ се извършва от производителя или вносителя в срок, предложен от същото лице, съгласуван от комисията по чл. 10, ал. 5, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.

(4) Срокът по ал. 3 тече от съобщаване на производителя или вносителя на заповедта, издадена от председателя на БИМ.

(5) При констатирано несъответствие на отделно ФУ с одобрения тип, което влияе върху фискалните функции и не подлежи на отстраняване, БИМ уведомява за това ЦУ на НАП, а упълномощен от изпълнителния директор на НАП орган указва на лицето по чл. 3 да замени в 7-дневен срок ФУ с друго.

(6) При установено неотстраняемо несъответствие комисията по чл. 10, ал. 5 изготвя отрицателно становище и предлага на председателя на БИМ да отмени одобряването на типа ФУ, при което производителят или вносителят спира производството и разпространението на този тип ФУ.

(7) Когато несъответствието по ал. 6:

1. не влияе на фискалните функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите, разпространените и въведени в експлоатация ФУ, чийто тип е отменен, се считат от одобрен тип;

2. влияе на фискалните функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите в 3-месечен срок от отмяна на одобряването на типа ФУ, производителят или вносителят е длъжен да осигури за своя сметка ФУ от друг одобрен тип на клиентите си, закупили устройство от отменения тип, и да уреди отношенията си с търговците и дистрибуторите на ФУ, произтичащи от окончателното спиране и изтеглянето на дефектните ФУ от търговската мрежа.

 

Глава осма. ОСОБЕНИ РЕЖИМИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

 

 

Чл. 53. (1) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което отговаря едновременно на следните условия:

1. регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена за съответния търговски обект ИАСУТД;

2. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) има реализирана дистанционна връзка с НАП за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 на търговския обект, за който е одобрена системата;

3. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят левовата равностойност на 5 000 000 евро.

(2) Лицата по чл. 6 са длъжни да монтират и използват ИАСУТД от одобрен тип от датата на започване на дейността на обекта.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Не се допуска регистрирането на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 6 без функционираща ИАСУТД и без изградена и функционираща дистанционна връзка на ИАСУТД с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба.

 

Чл. 54. (1) Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност от одобрен тип е система, която има издадено свидетелство за одобрен тип за обекта съгласно приложение № 5, в който е изпитана, вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9.

(2) Право да използва ИАСУТД за всеки отделен обект има лице по чл. 6, което:

1. за съответния обект притежава издадено от БИМ свидетелство за съответствие на системата с изискванията по тази наредба;

2. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) има писмено потвърждение от НАП за изпълнение на условието по чл. 53, ал. 1, т. 2.

(3) При неизпълнение на някое от условията по чл. 53, ал. 1 или при установено нарушение на наредбата с влязъл в сила акт правото по ал. 2 се отнема със заповед на председателя на БИМ, издадена по реда на чл. 13.

 

Чл. 55. Интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност трябва да отговаря на техническите и функционалните изисквания съгласно чл. 8, ал. 1.

 

Чл. 56. (1) За одобряване на ИАСУТД лицата по чл. 6 предоставят в БИМ писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3, придружена от следните документи на български език:

1. пълно техническо и функционално описание на системата;

2. документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3, издаден от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган;

3. (отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

(2) В централното управление на НАП лицата предоставят:

1. пълно техническо и функционално описание на системата;

2. документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3, издаден от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Изпитването на ИАСУТД се извършва в реални условия на обекта, на мястото за експлоатация на системата, като се следи за осъществяване на пълен контрол върху движението на стоките и изпълнението на изискването за ежедневно автоматично предаване на данни при дневното приключване към НАП по реализираната дистанционна връзка.

(4) Одобряването на ИАСУТД за съответния обект и издаването на свидетелство за съответствие съгласно приложение № 5 и вписването му в регистъра по чл. 10, ал. 9 или издаването на мотивиран отказ се извършва по реда на чл. 10.

 

Чл. 57. (1) (Предишен текст на чл. 57 – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г.) Лицата по чл. 6 регистрират продажба и издават документ от ИАСУТД в съответствие с изискванията и по реда на глава четвърта.

(2) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

(3) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

 

Чл. 58. (1) Документите за регистрирани продажби, издадени от ИАСУТД, имат надпис “СИСТЕМЕН БОН”.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Системни бонове за регистрирани продажби, издадени от ИАСУТД, са и фактури по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС.

 

Чл. 58а. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) 

Абонирай се за новости