Промените в данъчното и осигурителното законодателство в сила от 2020 година

Годишен семинар на НАП 2020 година

 Видеозапис на организирания от НАП годишен семинар, посветен на промените в данъчното и осигурителното законодателство в сила от 2020 година. Една от темите е изисквания и крайни срокове към бизнеса, регламентирани в Наредба Н-18.

 

 

0:00:00 - 0:06:21 Откриване - Росен Бъчваров

0:06:21 - 1:07:44 Промени в ЗДДФЛ - Евгения Попова

1:07:44 - 1:26:00 Кафе пауза

1:26:00 - 2:19:30 Промени в ЗКПО - Цветана Янкова

2:19:30 - 3:02:00 Промени в ЗДДС - Росен Иванов

3:02:00 - 3:50:00 Обедна почивка

3:50:00 - 3:59:15 Данъчна кампания 2020 - Росен Бъчваров

3:59:15 - 5:46:00 Наредба Н-18 - Росен Иванов, Веселин Трифонов, Росен Бъчваров

5:46:00 - 6:13:50 Кафе пауза

6:13:50 - 6:49:03 Промени в осигурителното законодателство - Катя Кашъмова