Годишни данъчни декларации

НАП

 

31 март

за фирми,

еднолични търговци (ЕТ)

и регистрирани земеделски стопани

30 април

за физически лица

(без ЕТ и регистрираните земеделски стопани )

Годишни данъчни декларации и финансови отчети

 

Услугата покрива всички основни задължения на фирмите и гражданите след приключване на годината

За кого е предназначена услугата :

За физически лица, получили доходи от наеми, граждански договори или други видове доходи, подлежащи на годишно деклариране.

За фирми с минимален документооборот. 

Ако вашата фирма е работила през годината, но има малко документи /до 100 / и не сте имали счетоводител през това време.

Или ако сте имали счетоводител през годината, но той няма право да подписва отчетите на фирмата в качеството си на съставител.

Какво включва услугата :

Годишно приключване на фирми - ООД и ЕООД, ЮЛНЦ
 • Осчетоводяване на документите за годината.
 • Съставяне на Годишен Финансов Отчет.
 • Изготвяне на годишните данъчни декларации.
 • Изготвяне и представяне на годишните статистически форми за Националния статистически институт.

 

Годишно приключване на Еднолични търговци
 • Осчетоводяване на документите за годината.
 • Съставяне на Годишен Финансов Отчет.
 • Изготвяне на годишните данъчни декларации.
 • Изготвяне и представяне на годишните статистически форми за Националния статистически институт.

 

Годишни декларации на физически лица
 • Изчисляване на дължимите данъци и осигуровки.
 • Изготвяне на данъчна декларация.
 • Изготвяне на платежни за изплащане на дължимите данъци и осигуровки.

 

 

 

Цени

за годишно приключване и изготвяне на данъчни декларации

 

За фирми

Годишно счетоводно и данъчно приключване с изготвяне на годишните финансови отчети, статистически отчет и данъчна декларация за фирми с документооборот до 100 бр. документа за година (в зависимост от спецификата на извършваната дейност и обема на докуменооборота)

от 200 до 400 лв.

Цена за подаване по електронен път с ел. подпис на данъчна декларация, предварително подготвена от клиента на хартиен носител

70 лв.

 

 

Цена за изготвяне и подаване по ектронен път на данъчна декларация

по договаряне

 

 

 

За физически лица

 

Цена за изготвяне на данъчна декларация в PDF вариант или на хартиен носител. Цената е за до два вида доходи.

50 лв.

Цена за подаване по елктронен път с ПИК, на предварително подготвена от клиента на хартиен носител данъчна декларация.

50 лв.

Цена за изготвяне и подаване с на данъчна декларация по електронен път с ПИК. Цената е за до два вида доходи.

60 лв.

Цена за изготвяне и подаване с на данъчна декларация по електронен път с ПИК - при повече от два вида доходи.

по договаряне

Важно !!!

За подаване на декларация с ПИК е необходимо клиента да разполага с такъв.  В случай, че клиента не разполага с ПИК – ние ще му съдействаме с указание как може да получи такъв.

Понастоящем с ПИК могат да се подават единствено годишни данъчни декларации на физически лица.

Фирмите могат да подават електронно годишни данъчни декларации само с електронен подпис, регистриран за достъп до ел. услуги на НАП.